• Về đầu trang
Bình luận
  • Về đầu trang

Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bàn về vấn đề "Tại sao đẻ ít"

Nhân dịp Chính phủ vừa ký Quyết định số 588 về việc khuyến khích kết hôn và sinh con sớm, xin chia sẻ góc nhìn của Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân về việc "tại sao đẻ ít"

06/05/2020