• Về đầu trang
Bình luận
  • Về đầu trang

Cá sấu lên bờ (phiên bản cá sấu thiệt)

Con cá sấu tên Big George lẻn vào sân sau một gia đình ở Hilton head Island, Nam Carolina, Mỹ. Sau khi bị phát hiện và đuổi về đầm lầy, Big G còn lăn lóc ăn vạ.

06/05/2020