Cánh cụt được tự do tham quan khi thủy cung đóng cửa vì COVID-19