Cảnh sát Ấn Độ thẳng tay với người phạm luật giới nghiêm: đánh roi, bắt hít đất, thụt xì dầu...