Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp đầy tự tin và khéo léo