• Về đầu trang
Bình luận
  • Về đầu trang

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp đầy tự tin và khéo léo

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp với phong thái đầy tự tin và hết sức khéo léo.

07/05/2020