• Về đầu trang
Bình luận
  • Về đầu trang

Hanoi Hannah - Giọng nói đầy mị lực khiến lính Mỹ vừa nhung nhớ vừa nể sợ

Tiếng nói của bà gây ám ảnh sâu sắc trong tâm lý lính Mỹ. Đừng nghe con mẹ phù thủy Hannah. Đó là câu nguyên văn trên tờ Sao và Vạch khuyến cáo lính Mỹ ở chiến trường Việt Nam.

22/06/2020