• Về đầu trang
Bình luận
  • Về đầu trang

Màn hình cong ảo diệu bên ngoài SM Town

Màn hình cong ảo diệu bên ngoài khu phức hợp SM Town Coex Artium mang đến hình ảnh một bể nước dậy sóng khổng lồ.

20/05/2020