Người nước ngoài nghĩ gì về việc đi bão mừng U23 Việt Nam