Nhảy từ rìa vũ trụ xuống Trái Đất ở độ cao 39.000m