• Về đầu trang
Bình luận
  • Về đầu trang

Thủ tướng cảm thấy "quá đáng lắm" khi thịt heo bị kích giá

Bàn về vấn đề thịt heo bị kích giá, Thủ tướng đã phải thốt lên "quá đáng lắm"

06/05/2020