• Về đầu trang
Bình luận
  • Về đầu trang

Tổng thống Donald Trump và pha đưa chất tẩy uế vào... lòng phổi

Sau khi nghe công bố nghiên cứu về việc virus corona yếu đi nhanh chóng khi tiếp xúc với nguồn nhiệt cao hoặc chất tẩy uế, Tổng thống Trump đã có gợi ý... hết sức í ẹ

06/05/2020