Trẻ hỏi phụ huynh trả lời: Vì sao bố mẹ 'hất cùn'?