Dễ thương

Muôn cảnh hài hước khi thú cưng có 'thú cưng': Sủng nịnh, yêu chiều không ai bằng

Mee
Đi ngủ không buông, giặt cũng đứng trông... các boss quyết không rời mắt khỏi đồ chơi một giây.
Rửa cho sạch vào sen nhé.
Bao giờ mới xong hả sen ơi?
Quay đều... quay đều... quay đều...
Đừng hòng cướp đồ chơi của tui.
To xác nhưng vẫn bất lực trong cuộc chiến giành đồ chơi.
Ánh mắt đầy uy lực canh gác đồ chơi.
Dè chừng các sen lấy mất em yêu.
Sao đồ chơi của tui lại như thế kia?
Canh từ lúc giặt đến khi xong để mở cửa đón đồ chơi.
Đang trông đồ chơi mà buồn ngủ quá, làm giấc rồi trông tiếp.
Cứu "em yêu" lên sen ơi.