Dễ thương

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Spock
Đồ vật cũng cần yêu thương và nâng niu lắm các bạn.

Rõ ràng, các đồ vật trong nhà là đối tượng phù hợp để bạn trút giận, xả stress sau một ngày căng thẳng vì chúng "luôn luôn lắng nghe, ít khi thấu hiểu". Nhưng liệu bạn có bao giờ nghĩ rằng đồ vật cũng có những điều muốn trách móc, chê bai chúng ta?

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu
Wi-Fi không khó chiều, nhưng người dùng thì có

Mới đây, họa sĩ Teo Zirinis đã đăng tải lên mạng một bộ truyện tranh ngắn, trong đó các đồ vật hàng ngày vùng lên kể tội chủ nhân. Giờ thì cũng thử lắng nghe nỗi niềm của những người bạn đó là gì nhé!

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Đồ vật thực chất là một bọn đanh đá, nếu biết nói chúng sẽ không ngại 'khẩu nghiệp' để tố bạn đâu

Nguồn bài: Bored Panda