Hài hước

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

Kudo
Khi nghe thấy cụm từ "tượng sáp" thì liệu có phải bạn nghĩ ngay đến những bức tượng hoàn hảo tại Madame Tussauds không?

Những bức tượng ở Madame Tussauds thực sự rất nổi tiếng vì chúng được điêu khắc rất tỉ mỉ và giống phiên bản thực nhưng không gì là tuyệt đối, ngay cả những nghệ nhân giỏi nhất đôi khi cũng mắc một số lỗi kỹ thuật khiến bức tượng trở nên lố bịch, không có nét nào giống người thật.

#1 Leonardo DiCaprio

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds
Nhìn anh bên phải hoang mang tệ

#2 Beyoncé...

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

...và một phiên bản khác thành công hơn

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#3 George Clooney

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#4 Nicolas Cage

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#5 Marilyn Monroe

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#6 Justin Timberlake

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#7 Justin Bieber

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#8 Jim Carrey

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#9 Orlando Bloom

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#10 Julia Roberts

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#11 Harry Potter

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#12 Selena Gomez

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#13 Vladimir Putin

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

#14 Tony Stark

15 tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng nhưng nhìn khác xa 'bản gốc' ở Madame Tussauds

Nguồn bài: Brightside