Hài hước

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

Chymmee
Động vật thì cũng có loài đáng yêu hay đáng sợ nhưng những khoảnh khắc dưới đây sẽ khiến chúng ta nhìn chúng với con mắt vô cùng khó chịu.

1. Thứ lỗi cho sự mất lịch sự của "trẫm"

2. Sao nào? Thích thì đẩy đấy!

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

3. Nhìn gì mà nhìn? Đạp cho bây giờ!

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

4. Này thì không thèm chơi chung

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

5. Ú òa!

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

6. Ai bảo thích thể hiện cơ

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

7. Để giúp một tay nè

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

8. Ngồi đất đi cho biết cảm nhận của tui nè loài người

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

9. Cướp xe! Đào tẩu!

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

10. Ơ! thứ này hay ho phết. Mình xin nhé...

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

11. Đuổi bắt cho khỏe khoắn tí không?

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

12. Muốn bơi hả? Được thôi, bơi nè

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

13. Ta muốn cái này. Cho ta đi mà...

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

14. Loài người có muốn lấy gì đấy về làm kỉ niệm không?

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

15. Xuống đây chơi. Ta bảo xuống đây!

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

16. Tóc nàng thơm ghê vậy đó

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

17. Không phải voi nào cũng điềm đạm đâu

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

18. Lâu lâu đi vi hành chút thôi mà

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

19. Cái này là vì tội không cho ta ăn cá thu!

19 khoảnh khắc 'xấu tính' của động vật khiến con người muốn phát điên

Nguồn bài: buzzfeed