Hài hước

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Hạnh Tâm
Ý tưởng của các đấng bề trên thật là phức tạp và khó hiểu...

Giả dụ Chúa là người tạo ra hành tinh xinh đẹp, nhào nặn loài người và muông thú, vậy trong quá trình sáng tạo đó đã xảy ra những chuyện gì?

Trước câu hỏi này, một số người dùng Twitter đã chế ra những mẩu đối thoại hài hước để giải thích những hiện tượng kỳ bí trong tự nhiên.

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
May mà các sinh vật sau đều có chân.
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Từ hôm đó, hươu cao cổ nằm trong blacklist của Corgi.
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Chúa: Thực ra bạch tuộc không phải là đứa lắm chân biến thái đâu.
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Lý do giải thích vì sao nước biển có vị mặn.
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Uống sữa bò không mãi cũng chán thật mà.
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Trời đã sinh ra kiến, sao còn sinh ra thú ăn kiến?
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Được ngủ nhiều vậy mà cũng thắc mắc nữa,
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Anh Bàng: "Làm đại bàng hói rõ ràng đẹp trai hơn, đúng không cả nhà?"
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Và đây là cách một chú cá ngựa sinh con...
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Và "bãi nôn" đó sẽ thành mật ong.
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Mật hoa được đưa vào dạ dày mật để các enzyme thực hiện chuyển hóa từ mật hoa sang mật ong (loài ong có hai loại dạ dày: dạ dày mật sử dụng khi làm mật và dạ dày thường để chuyển hóa thức ăn). Sau khi về đến tổ ong thợ sẽ chuyển lượng mật hoa đang ở trong dạ dày mật sang cho ong thợ khác để tiếp tục thực hiện quá trình chuyển hóa thành mật ong (nguồn: wikipedia).
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Cảm hứng để tạo ra quà dừa là đây ư???
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Cỏ: Vậy sao Ngài còn tạo ra các loại thực vật có độc dzị? 🙂
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Triết và rái cá, con nào cute nhất hẳn là đã có câu trả lời.
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Rái cá: "Gợi đòn nhưng vẫn dễ thương nhé hooman ơi!!!"
Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?
Đây là cáo Tây Tạng và mặt mộc của em nó 🙂
Nguồn bài: BP