Giải trí

Chuyện gì xảy ra khi hội fan cứng của 'Harry Potter' được di truyền tính 'lầy bựa' của Fred và George Weasley

Trứng chim
"Hôm nay là sinh nhật thứ 38 của Harry Potter, cũng là ngày xuất bản tập 8: Harry Potter và Cuộc Sống Tuổi Tứ Tuần."

1.hr1

2.hr2

3.hr3

5.hr4

6.hr5

7.hr6

8.hr7

9.hr10

10.hr11

11.hr12

12.hr13

13.hr15

14.hr17

15.hr22

16.hr27

17.hr26

18.hr30

19.hr29

20.

Chuyện gì xảy ra khi hội fan cứng của 'Harry Potter' được di truyền tính 'lầy bựa' của Fred và George Weasley
Khi J.K.Rowling cảm thấy Hedwwig sống tới tập 7 là đủ rồi
Chuyện gì xảy ra khi hội fan cứng của 'Harry Potter' được di truyền tính 'lầy bựa' của Fred và George Weasley
Và bạn không thể chấp nhận điều đó.

21.

Chuyện gì xảy ra khi hội fan cứng của 'Harry Potter' được di truyền tính 'lầy bựa' của Fred và George Weasley

22.

Chuyện gì xảy ra khi hội fan cứng của 'Harry Potter' được di truyền tính 'lầy bựa' của Fred và George Weasley

Nguồn bài: BuzzFeed