• Về đầu trang
Trứng chim
Trứng chim

Chuyện gì xảy ra khi hội fan cứng của 'Harry Potter' được di truyền tính 'lầy bựa' của Fred và George Weasley

Giải trí

1.hr1

2.hr2

3.hr3

5.hr4

6.hr5

7.hr6

8.hr7

9.hr10

10.hr11

11.hr12

12.hr13

13.hr15

14.hr17

15.hr22

16.hr27

17.hr26

18.hr30

https://twitter.com/dracomallfoys/status/1039545709891076096?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fishabassi%2Ffunny-harry-potter-tweets

19.hr29

20.

hr33

Khi J.K.Rowling cảm thấy Hedwwig sống tới tập 7 là đủ rồi

hr28

Và bạn không thể chấp nhận điều đó.

21.

hr25

22.

hr24

Theo: BuzzFeed
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.