Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Showbiz
Mới đây nữ tác giả Jaya Saxena đăng lên Twitter của mình hỏi về câu chuyện được gặp người nổi tiếng của mọi người. Rất nhiều câu chuyện thú vị đã được chia sẻ.

1.

1

a

2.

2

b

3.

3

c

4.

4

d

5.

5

e

6.

6

f

7.

7

g

8.

9

h

9.

10

i

10.

11

j

11.

12

k
Tom Hanks và con trai

12.

13

l

13.

14

camila cabello feb 2018 smile walk billboard 1548

14.

16

22weird al22 yankovic e1405341887526

depositphotos 83965726 stock photo actress claire danes

15.

17

chris

Nguồn bài: BuzzFeed