Cuộc sống

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

Alice Carin
Thế giới này đâu đó vẫn còn những con người không ích kỉ hay toan tính thiệt hơn, họ chỉ nghĩ đến việc mình làm sẽ giúp đỡ được một ai đó thậm chí là những người không quen biết.

Nicole Cliffe là một nhà văn, nhà báo người Canada. Gần đây tài khoản Twitter của cô đã trở thành tâm điểm khi vô tình đặt ra một chủ đề giúp mọi người chia sẻ câu chuyện của mình:

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

Đã có rất nhiều người chia sẻ câu chuyện của họ để mong mọi người biết rằng đâu đó vẫn còn tình người vô cùng ấm áp:

1. Sự đồng cảm

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

2. Đôi khi chúng ta không cần nói vì trái tim đã nói hộ ta.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

3.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

4. Anh hùng trên chiếc xe đạp

1103098349262118912 png 700 1

5.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

6.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

7.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

8.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

9.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

10.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

11.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

12.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

13.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

14.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

15.

Giữa dòng đời xuôi ngược, những người lạ đã làm gì để khiến bạn cảm động mãi không thôi?

Nguồn bài: boredpanda