Cuộc sống

Phương pháp sử dụng 24 giờ đồng hồ này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn

Người yêu Hàn Mặc Tử
Những phương pháp nho nhỏ tưởng như không mấy quan trọng thực ra lại có thể góp phần đổi mới rất lớn đến khả năng quản lý quỹ thời gian của chúng ta.

Chúng ta thường có những phương pháp riêng để sử dụng quỹ thời gian 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng không phải phương pháp nào cũng có thể mang lại hiệu quả như mong muốn.

Liệu bạn đã tận dụng được thời gian của mình trong trạng thái tốt nhất chưa? Hãy cùng đến với những phương pháp quản lý thời gian đặc biệt mới lạ và cũng rất khoa học dưới đây nào!

1. Hãy lập thời gian biểu riêng trong 30 phút

Phương pháp sử dụng 24 giờ đồng hồ này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn
Nguồn: theqoo

2. Lập danh sách đặc biệt "không nên làm"

Phương pháp sử dụng 24 giờ đồng hồ này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn
Nguồn: theqoo

3. Áp dụng phương pháp quản trị thời gian "Pomodoro"

Phương pháp sử dụng 24 giờ đồng hồ này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn
Nguồn: theqoo

4. Tận dụng thật tốt khoảng thời gian trống

Phương pháp sử dụng 24 giờ đồng hồ này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn
Nguồn: theqoo

5. Không chỉ thời gian, hãy quản lý cả không gian

Phương pháp sử dụng 24 giờ đồng hồ này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn
Nguồn: theqoo

Hãy thử tham khảo, áp dụng những phương pháp quản lý thời gian này và cùng xem chúng sẽ thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào nhé!

Nguồn bài: theqoo