Độc lạ

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Treng
Không thứ gì trên đời này có thể thoát khỏi quy luật của thời gian. 

Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể mua được bằng bất cứ giá nào. Mặc kệ bạn có muốn hay không, thời gian vẫn trôi qua từng ngày từng giờ và khiến mọi vật thay đổi theo quy luật của riêng nó.

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Loạt ảnh chứng minh thời gian có sức tàn phá khủng khiếp hơn bạn tưởng rất nhiều

Nguồn bài: Tổng hợp