Độc lạ

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 3)

Thanh Niên Văn Nghệ
Các bậc vĩ nhân thường có những thành tựu khiến người đời "mắt tròn mắt dẹt", cách mà họ tạm biệt sự sống cũng khiến chúng ta bất ngờ không kém.

1. Nhà văn Stendhal

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 3)

2. Nhà văn Émile Zola

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 3)

3. Nhà thơ Từ Chí Ma

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 3)

4. Nhà cách mạng Trần Thiên Hoa

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 3)

5. Bác sĩ Norman Bethune

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 3)

6. Nhà toán học Niels Henrik Abel

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 3)

7. Tiểu thuyết gia Vương Tiểu Ba

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 3)

8. Nhà thơ Hải Tử

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 3)

9. Nhà thơ Rainer Maria Rilke

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 3)

10. Nhà toán học Joseph Fourier

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 3)

Nguồn bài: weibo