Hài hước

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 1)

Thanh Niên Văn Nghệ
Người ta nói sống chết có số, chắc hẳn vì vậy mà những bậc vĩ nhân dưới đây cũng từ trần theo cách hết sức đặc biệt.

1. Nhà triết học Heraclitus

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 1)

2. George II của Liên hiệp Anh

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 1)

3. Nhà soạn nhạc Ernest Chausson

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 1)

4. Mỹ nam Vệ giới

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 1)

5. Nhà triết học Francis Bacon

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 1)

6. Nhà triết học Empedocles

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 1)

7. Nhà toán học Pythagoras

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 1)

8. Bạo chúa Periander

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 1)

9. Nhà toán học Cardano

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 1)

10. Nhà soạn kịch Aeschylus

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 1)

Nguồn bài: Weibo