Kinh dị

Chỉ dựa vào ngoại hình, bạn có đoán được đâu là người tốt, đâu là người xấu?

Chim Chích Bông
Ông bà ta có câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" quả là không sai.

Đáp án:

Bạn đã đoán nhầm bao nhiêu người rồi?

Đọc thêm về Ruth Ellis: Câu chuyện buồn của nữ phạm nhân cuối cùng bị treo cổ trong lịch sử nước Anh