Lịch sử

Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ

Chim Vịt
Hơn 100 năm trước, những con người mang trong mình nỗi lo triều đại suy vong đã sống thế nào?

Lịch sử Trung Quốc từ năm 1840 – 1912 hay còn gọi là những năm cuối cùng của nhà Thanh, được coi là một giai đoạn nhiều biến động. Lúc này, nhà Thanh bắt đầu sụp đổ và buộc phải ký kết nhiều hiệp ước bất bình đẳng khác nhau. Cuộc sống nhân dân ngày càng khó khăn mặc cho mọi nỗ lực cứu vớt tình hình của giai cấp thống trị. Dù các tầng lớp thống trị đã thực hiện nhiều cuộc cải cách, hiệp thương và mở rộng giao thiệp với phương Tây, nhưng tất cả kết thúc trong thất bại.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng nhà Thanh đang trong quá trình suy vong, sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Sau đây là những hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống thường nhật của người dân trước khi chế độ phong kiến ở Trung Hoa chấm dứt.

Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Nhiều người không có việc làm phải ra các bến tàu kiếm sống qua ngày
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Những tù nhân bị áp giải trên đường bởi một người lính ngoại quốc
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Ăn sáng bên lề đường
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Ảnh chụp một tú bà.
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Nhiều người dân nghèo phải nhận làm công việc gánh đá vất vả
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Hai tù nhân bị cùm cổ, trói tay vào nhau
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ

Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Người thợ làm nồi không có khách với khuôn mặt buồn rười rượi
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Các nhà sư
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ

Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Những người lính tuần tra cuối nhà Thanh cầm giáo dài cùng kiếm
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Các phu nhân tầng lớp quý tộc
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Hành hình công khai
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Cảnh chụp người tử tù chuẩn bị bị treo cổ trước bàn dân thiên hạ
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ

Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Tầng lớp quý tộc vẫn sống rất sung sướng trong giai đoạn này
Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ

Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ
Các tù nhân đeo cùm bằng gỗ rồi được xích lại với nhau để tránh chạy trốn.
Nguồn bài: weitushe