Nhiếp ảnh

Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70

Mee
Nhìn các nghệ sĩ xiếc này chẳng khác gì diễn viên phim kinh dị nhưng lại có mặt ngoài đời thật vậy.

Series ảnh In Search of the Monkey Girl của Randal Levenson đang được trưng bày ở triển lãm nghệ thuật của ông tại phòng trưng bày La Petite Mort, Ottawa, Canada. Bộ chân dung những người nghệ sĩ biểu diễn tại các lễ hội này là sự tích lũy của Randal Levenson từ rất nhiều chuyến đi khắp đất nước Mỹ.

Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Count Nicholas’s Gorilla Show ở lễ hội Godding Amusements, Maumee, Ohio, 1974
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Người mẹ nhỏ nhất thế giới và Ed Bennett, Ohio, 1976
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Anna 'Artoria' Gibbons, người phụ nữ xăm hình nổi tiếng, Hall & Christ Sideshow, Lincoln, Nebraska, 1976
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Trâu đực non (đã thiến) lớn nhất thế giới, Saratoga Springs, New York, 1974
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Fred Luccino, người nuốt lửa, Gibsonton, Florida, 1975
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Alice Kendrick và hộp lưỡi dao, Murphy Brothers Shows, Nashville, Tennessee, 1981
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Lều của một vũ nữ thoát y, Fargo, North Dakota, 1976
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Willie ‘Popeye’ Ingram, người có thể làm nhãn cầu rời khỏi hốc mắt, Maumee, Ohio, 1974
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Đằng sau một khu ném bóng rớt người tại một lễ hội ở Nashville, Tennessee, 1981
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Bruce Snowden, người nặng 607lb (khoảng hơn 275 kg), Columbus, Ohio, 1977
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Richard Freeman, Alive
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Susie Farmer, Cheyenne, Wyoming, 1976
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Emmet người rùa, Columbus, Ohio, 1976
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Đứa trẻ ếch (Bebe Grenouille), Hull, Quebec, 1973
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Bob và Virginia Melvon, Fargo, North Dakota, 1976
Loạt ảnh những 'gánh xiếc quái dị' tại Mỹ hồi thập niên 70
Dark Ride Roughie, King's Shows, Woodbridge, Ontario, 1974
Nguồn bài: theguardian