Nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Chim Mỏ Rộng
Bị thu hút bởi sự bận rộn mỗi buổi sáng tại thành phố New York, nhiếp ảnh gia này đã dành suốt 10 năm để chụp những con người xa lạ bước đi nhanh chóng giữa nơi phồn hoa này.

Nhiếp ảnh gia Peter Funch bị thu hút với dòng người bận rộn mỗi buổi sáng ở New York, vì vậy ông đã dành 10 năm chỉ để chụp những người đi làm tại một góc đường Manhattan.

Mỗi ngày có khoảng 700.000 người đi qua Nhà ga trung tâm Grand của Manhattan. Năm 2007, nhiếp ảnh gia Peter Funch bắt đầu quan sát một góc của nhà ga để ghi lại hình ảnh của những người đi làm ngang qua đây. Funch bắt đầu chụp ảnh từ 8:30 đến 9:30 sáng.

Ông rất thích chụp ảnh cùng một người ở nhiều thời điểm khác nhau để chỉ rõ sự khác biệt trên khuôn mặt của họ. Chúng ta dễ dàng nhận thấy họ rất ít cười, đa số là sự ưu tư, lo lắng và rất căng thẳng dù đây là thời điểm bắt đầu ngày mới.

Mỗi tấm ảnh của họ được Peter Funch chụp vào nhiều ngày khác nhau, có khi cách nhau vài năm hay chỉ vài ngày.

Ngày 3/7/2012, lúc 09:09:07 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 17/7/2012, lúc 09:09:43 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 7/6/2012, lúc 08:30:58 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 11/6/2012, lúc 08:23:24 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 27/6/2016, lúc 09:08:50 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 27/6/2016, lúc 09:26:45 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 11/6/2012, lúc 09:16:4 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 27/6/2012, lúc 09:09:27 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 27/6/2012, lúc 09:16:42 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 10/7/2012, lúc 09:21:20 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 7/6/2012, lúc 08:41:58 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 11/7/2012, lúc 08:41:03 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 21/5/2007, lúc 09:16:42 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 22/5/2007, lúc 09:07:53 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 8/6/2012, lúc 08:25:5 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 27/6/2012, lúc 08:33:09 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 22/6/2012, lúc 08:53:02 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 27/6/2012, lúc 09:00:23 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 11/7/2012, lúc 09:06:05 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 12/72012, lúc 09:14:22.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 7/6/2012, lúc 08:48:46 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 8/6/2012, lúc 08:57:45 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 3/7/2012, lúc 09:09:27 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 3/7/2012, lúc 09:09:27 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 27/6/2012, lúc 09:07:28 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 17/7/2012, lúc 09:17:44 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Ngày 15/6/2012, lúc 08:54:33 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng

Ngày 22/6/2012, lúc 08:52:49 sáng.

Nhiếp ảnh gia dành 10 năm ghi lại hình ảnh người qua đường New York mỗi buổi sáng


Trong suốt một thập kỷ quan sát và chụp ảnh, ông nhận thấy mình rất yêu những khoảnh khắc đời thường này. Trong mỗi bức ảnh là những câu chuyện khác nhau, có người trầm ngâm hút thuốc, có người vội vã với nét mặt căng thẳng. Chính nhờ những bức ảnh này, chúng ta mới chậm rãi quan sát được cuộc sống tất bật của nơi phồn hoa nhất thế giới như New York.

Peter Funch đã xuất bản một quyển sách có tất cả ảnh ông đã chụp được trong suốt 10 năm qua và kể những câu chuyện rất khác về chúng. Ở đó, mọi người sẽ hiểu được cuộc sống trưởng thành luôn in hằn nhiều ưu lo mỗi buổi sáng bạn thức dậy.

Nguồn bài: Business Insider