Độc lạ

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Treng
Giống như dấu vân tay của con người, mỗi tinh thể tuyết sẽ có một cấu trúc riêng biệt và độc nhất vô nhị...

Giống như dấu vân tay của con người, mỗi tinh thể tuyết sẽ có một cấu trúc riêng biệt. Khi bay trong không trung, bông tuyết luôn xoay quanh một trục của chính nó, nhờ thế mà nó luôn giữ được hình dạng lục giác cân xứng trong quá trình vận động. Hãy dành một phút đánh giá sự độc đáo của tự nhiên khi chiêm ngưỡng những cấu trúc đẹp đến mê hồn của các tinh thể tuyết.

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Cận cảnh cấu trúc tinh xảo của hoa tuyết - tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tự nhiên

Nguồn bài: Tổng hợp