Tin tức

8 năm sau siêu thảm hoạ hạt nhân, Fukushima trở thành vùng cung cấp năng lượng sạch từ mặt trời và gió

Chim Mắt Lép
Tám năm sau thảm họa, một Fukushima mới đang trở mình dậy….

Hai mươi mốt nhà máy và mạng lưới năng lượng mới cung cấp cho vùng đô thị Tokyo.

Các nhà máy năng lượng mặt trời và gió sẽ được xây dựng trên khu đất nông nghiệp và khu vực miền núi ở tỉnh Fukushima. (Hình chụp bởi Koji Uema)

Fukushima, tỉnh phía đông bắc Nhật Bản bị tàn phá trong suốt các thảm họa hạt nhân và động đất năm 2011 đang tìm cách chuyển mình trở thành một trung tâm năng lượng có thể tái tạo, theo thông tin tờ Nikkei đăng tải.

Một kế hoạch đang được thực hiện nhằm triển khai 11 nhà máy năng lượng mặt trời và 10 nhà máy năng lượng gió tại tỉnh này, trên vùng đất nông nghiệp không thể canh tác thêm và khu vực miền núi nơi cư dân cứ liên tục chuyển đi.

Tổng chi phí được ước tính xấp xỉ gần 300 tỉ yên, hay 2.75 tỉ USD cho tới cuối năm 2024.

Công suất năng lượng mà nhà máy có thể cung cấp được ước tính khoảng 600 (MW), hay tương đương 2/3 mức mà một nhà máy năng lượng hạt nhân có thể cung cấp. Điện năng được sản sinh sẽ được chuyển đến vùng đô thị Tokyo.

Kế hoạch về việc xây dựng một mạng lưới rộng 80km ở Fukushima cũng đã được đề cập để vận chuyển năng lượng sản sinh đến hệ thống truyền tải năng lượng của Công ty Điện lực Tokyo. Phần dự án đó được dự đoán tiêu tốn 29 tỉ yên..

Nguồn bài: Nikkei Asian Review