Nghệ thuật

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Mincysh
Bảng chữ cái "độc nhất vô nhị" sẽ khiến bạn phải há mồm kinh ngạc vì quá sáng tạo!

Lấy ý tưởng từ những cung bậc cảm xúc của con người. Cô bạn Huỳnh Tinh Anh Khoá D13 trường Đại Học Công nghệ Sài Gòn đã thiết kế nên một bộ chữ cái thể hiện khá đầy đủ những tính cách cũng như các cung bậc cảm xúc của con người.

Ai mà ngờ được bảng chữ cái phổ thông quen thuộc lại có thể biến hóa linh hoạt và sống động đến thế. Ngay bây giờ hãy cùng Lost Bird khám phá bảng chữ cái đặc biệt này nhé!

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam

Nhờ sự thổi hồn vào các con chữ của cô bạn Tinh Anh mà bảng chữ cái nguyên mẫu khô khan nay đã mang những cảm xúc thật của con người. Dưới góc nhìn nghệ thuật, sự kết hợp của chữ cái và những xúc cảm thật tuyệt diệu phải không các bạn?

Nguồn bài: Design Inspiration - STU