Cầu vồng

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

[+ +]
Chỉ vì là người đồng tính mà anh chàng bị từ chối không được nhận nuôi hai em mèo.

Yếu tố gì quyết định xem bạn có phải là một bố bỉm nuôi mèo siêu chuẩn? Tình yêu bao la bến bờ dành cho động vật? Có một cái nhà bự với khoảng sân rộng cho lũ mèo bay nhảy? Trong trường hợp này thì cả hai vế trên đều sai, xu hướng tính dục của bạn mới là yếu tố quan trọng nhất.

Cây bút kiêm diễn viên người Anh Alex Andreou gần đây đã quyết định nhận nuôi mèo. Lần theo một mẩu quảng cáo, mất hai tiếng để anh gặp được chủ của em mèo đang rất cần một mái ấm mới. Tuy vậy, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ lúc chủ em mèo biết được anh là người đồng tính. Tuy vậy, đây chỉ là khởi đầu cho một chuỗi câu chuyện kì lạ đằng sau…

Chân dung Alex Andreou
Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Anh chàng đồng tính bị từ chối cho nhận mèo và hành trình gian nan để tới với các 'boss'

Nguồn bài: Boredpanda