Đang xem từ khóa

cà chua thối

Điểm đánh giá sớm cho 'Joker' chứng tỏ hệ thống Rotten Tomatoes có nhiều bất cập Hiện nay, nếu phải gọi tên nền tảng đánh giá phim nào gây tranh cãi và không đáng tin nhất thì đó chính là Rotten Tomatoes.
Cải cách quan trọng: Rotten Tomatoes yêu cầu người dùng phải mua vé xem phim trước khi đánh giá Kể từ nay sẽ không còn nạn "chém gió" để dìm hàng phim trên Rotten Tomatoes nữa vì một hệ thống kiểm duyệt mới buộc người dùng phải xác nhận đã mua vé mới đủ "tư cách" để bình luận.