Đang xem từ khóa

cố gắng

Thứ Hai đầy ám ảnh, nhưng Thứ Ba mới thực sự kinh hoàng, điều này có lý do khoa học hẳn hoi! Một sự thật mà không mấy ai có thể nhận ra.
Những người cho bạn thấy, chỉ cần cố gắng thì địa ngục và thiên đường chỉ cách nhau một bước chân Dù mục tiêu của bạn đặt ra có khó khăn đến mức nào thì Lost Bird tin rằng bạn chắn chắn sẽ làm được nếu cứ cố gắng không ngừng