Đang xem từ khóa

đồ ăn Mỹ

9 việc hiển nhiên ở Mỹ nhưng lại khiến dân ngoại đạo hết cả hồn Hẳn nhiên không ai ngờ nhà vệ sinh sẽ "thoáng" đến như thế, đầy đủ gần hết các phiên bản chiên giòn của nhiều món, hay kích cỡ to lớn mà chúng sẽ được phục vụ
Phiên bản cổ điển và hiện đại của những món ăn đang là 'hot trend' ngày nay Có vẻ những món ăn theo trend ngày nay lại được lấy cảm hứng từ những món của ngày xưa.