Đang xem từ khóa

tăng chí vỹ

Con gái Tăng Chí Vỹ gọi bố là 'người bị hại', phủ nhận hành vi cưỡng bức Lam Khiết Anh Chuyện Tăng Chí Vỹ cưỡng bức Lam Khiết Anh dường như không thể có hồi kết khi người chết nói có, người sống lại một mực phủ nhận.
Lam Khiết Anh mất, Tăng Chí Vỹ bị đay nghiến vì từng cưỡng hiếp, hại ngọc nữ nửa đời điên dại "Anh lớn" Tăng Chí Vỹ hứng chịu công kích nặng nề của công chúng sau cái chết đột ngột của Lam Khiết Anh.