Dễ thương

Bộ ảnh hài hước khi những thức ăn hàng ngày biến thành... nhân vật hoạt hình

Hằng Hà
Từ nay bạn có thể sẽ không nhìn những món mình hay ăn theo cách cũ được nữa...

1. Starbucks

Starbucks

2. Nesquik

Nesquik

3. Oreo

Oreo

4. Spaghetti

Spaghetti

5. Sour Patch Kids

Sour Patch Kids

6. Sushi

Sushi

7. Peach Coke

Peach Coke

8. Kem

Ice Cream

9. Pizza

Pizza

10. Doritos

Doritos

11. Strawberry Pocky

Strawberry Pocky

12. Skittles

Skittles

13. Rammune

Ramune

14. Matcha KitKat

Matcha KitKat

15. Trà sữa trân châu

Boba Tea

16. Tempura Ramen

Tempura Ramen

17. Airheads

Airheads

18. Dango

Dango

19. Cheetos

XXTRA Flaming Hot Cheetos

20. Bánh dâu

Strawberry Shortcake

21. Haribo

Haribo

22. Churros

Churros
Nguồn bài: boredpanda