Dễ thương

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Treng
"Có gì đẹp trên đời hơn thế/Người yêu người sống để yêu nhau"...

Gần đây, các hòm thư ở Atlanta đều được trang trí rực rỡ để tạm biệt Floyd Martin - một nhân viên đưa thư đã gắn bó với công việc này suốt 35 năm. Trong thời gian cống hiến, Floyd đã luôn quan tâm, chăm sóc mọi người. Ông chính là minh chứng cho câu nói: "Cho đi lòng tốt sẽ nhận lại được yêu thương".

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Cách nói lời tạm biệt tuyệt đẹp của cư dân khu phố vào ngày người đưa thư tốt bụng nghỉ hưu

Để thực hiện giấc mơ của Floyd, một số người dân đã tổ chức gây quỹ trên GoFundMe với mục tiêu 5,000 USD. Tuy nhiên, sau 24 giờ, số tiền ủng hộ đã lên đến hơn 30,000 USD. Mọi người mong rằng Floyd sẽ có được một kỳ nghỉ tuyệt vời sau khi nghỉ hưu.

Nguồn bài: Tổng hợp