Dễ thương

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hạ Vũ Hà
Bạn có bao giờ tò mò về suy nghĩ của những chú mèo nhà mình hay không? Nếu câu trả lời là có bài viết này chính xác dành cho bạn.

Có một con mèo (tưởng tượng) trong bộ tranh của tác giả Things In Squares đã viết một bức thư gửi đến cậu chủ của mình.

Nội dung của bức thư xoay quanh những điều chú ta thích và không thích trong thời gian qua. Tâm sự, góp ý, có đôi lúc là "mắng yêu", tất cả nỗi niềm của loài mèo đều gói gọn trong bộ tranh sống động và thú vị dưới đây!

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Hãy xem loài mèo trịch thượng và vô lý thế nào trong bức tâm thư chúng gửi cho ta

Nguồn bài: Purr World