Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

Dễ thương
Mọi loài vật đều được nghệ sĩ Liz Climo nhân hóa để suy nghĩ và hành động như con người. Từ đó, chúng ta như thấy được cách ứng xử đáng suy ngẫm của chính mình.

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

6.

6

7.

7

8.

8

9.

9

10.

10

11.11

12.

12

13.

13

14.14

15.

15

16.

17

17.

16

18.

18

19.

19

20.

20

21.

22

22.23

23.

24

24.

25

25.

27

26.

28

27.

29

Nguồn bài: BoredPanda