Hài hước

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

Alice Carin
Mọi người thường có những nhận định sai về các ngành học Đại Học và một số còn có định kiến vô cùng ngớ ngẩn. Hãy cùng xem ngành bạn theo học có nằm trong số đó hay không?

1. Sinh học biển

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

2. Tâm lý học

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

3. Marketing

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

4. Nhân chủng học

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

5. Khoa học nhận thức

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

6. Sản xuất phim

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

7. Vật lý thiên văn

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

8. Ngôn ngữ Anh

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

9. Khảo cổ học

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

10. Toán học

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

11. Thiết kế đồ họa

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

12. Kỹ thuật dầu khí

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

13. Khoa học khí quyển

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

14. Khí tượng học

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

15. Khoa học truyền thông

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

16. Giáo viên tiểu học

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

17. Địa lý học

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

18. Triết học

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

19. Thực vật học

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

20. IT

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

21. Hóa sinh

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

22. Lịch sử học

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

23. Địa chất học

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

24. Thiết kế game

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

25. Kĩ năng viết sáng tạo (Creative Writing)

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

26. Khi bạn không học Đại Học thì còn tồi tệ hơn. Mọi người ai cũng sẽ có cái nhìn sai trong khi họ không biết gì về bạn.

'Bạn học chuyên ngành gì?' và 1001 cách giải thích đau đầu của những kẻ 'ngoại đạo'

Vậy ngành học mà bạn theo đuổi là gì? Có bao giờ mọi người hiểu sai về về nó hay không? Hãy cùng chia sẻ với nhau trong bình luận của Lost Bird nhé!

Nguồn bài: boredpanda