Cuộc sống

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

Alice Carin
Không biết vì vô tình hay cố ý mà biển báo trên có vẻ không đúng với sự thật...

1. Cẩn thận có chó dữ. Còn có thêm con mèo mở ám kia nữa.

screenshot 102

2. Bọn ngáo này thì làm sao mà...

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

3. Chú chó béc-giê dễ thương nhất mà tôi từng gặp.

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

4. Đang đói meo nên không dữ được đâu!

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

5. Nhìn mặt nó kìa. Dù là Chihuahua cũng có thể là chó dữ chứ bộ.

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

6. Có thể là gây thương tích nặng. Từ mắt cá chân trở xuống.

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

7. Khi nó đã đuổi bọn chó đi để thống trị nhà bạn. Bọn boss này còn nguy hiểm hơn cả bọn ngáo.

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

8. Đây là tôi khi vừa ngủ dậy...Tôi là ai? Đây là đâu?

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

9. Cái bảng này chỉ dành cho nó... 2 năm sau.

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

10. Nhìn cái gì hả? Tránh ra mau!

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

11. Tôi ôm chúng được không?

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

12. Nó chỉ đang sưởi nắng thôi.

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

13. Cấm xâm phạm. Bọn tôi đang cố giấu xác chết.

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

14. Mở cửa chuồng ra đi thì biết...

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

15. Cảnh khuyển đang làm nhiệm vụ.

Loạt biển báo 'Cẩn thận chó dữ' xem đã thấy sai: 'Cute thế này mà cứ bảo người ta ác là sao?'

Nguồn bài: 9GAG