Hài hước

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Hạ Vũ Hà
Bạn phải ôm bụng cười ngặt nghẽo về những câu trả lời dưới đây!

Hãy thử tưởng tượng trường hợp: sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, bạn nhận một tin nhắn từ nửa kia với cú pháp hết hồn: "Em/Anh muốn có em bé" thì bạn sẽ phản ứng ra sao?

Trò chơi này bắt đầu từ tài khoản Twitter @kellicopter và dần dà đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Thoạt đầu, Kelly chỉ muốn thử bạn trai mình sẽ phản ứng ra sao với "tính hiệu đèn xanh" mà cô đã bật nhưng không ngờ trò chơi khăm này đã trở thành một thử thách khó lòng bỏ qua của các cư dân mạng.

-"Tôi chỉ muốn xem rằng các chàng trai sẽ suy nghĩ và trả lời câu hỏi ấy như thế nào mà thôi nhưng không ngờ có quá nhiều lời hồi đáp bất ngờ và đầy hài hước!"

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Những câu trả lời bá đạo của 'nửa kia' nhà người ta cho câu hỏi 'Em/Anh muốn có em bé'

Nguồn bài: Bored Panda