Giải trí

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

Trứng chim
Hãy cùng nghía qua top 20 Jake xuất sắc nhất.

Một người có thể sở hữu tối đa bao nhiêu tài khoản Tinder? Có lẽ Jake, người tạo ra hơn 30 tài khoản và bị Tinder cấm ngay sau đó, đã tìm ra câu trả lời. Đối với Jake, chuyện này thật đau thương, nhưng với chúng ta, hẳn đây sẽ là chút hài hước trong ngày đấy.

Bạn sẽ vuốt Jake nào qua phải đây?

1.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

2.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

3.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

4.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

5.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

6.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

7.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

8.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

9.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

10.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

11.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

12.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

13.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

14.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

15.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

16.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

17.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

18.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

19.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

20.

Khát khao thoát ế, chàng trai mở quá nhiều tài khoản mời mọc trên Tinder đến nỗi bị ứng dụng này 'xoá sổ'

Nguồn bài: Did you know facts