Phim ảnh

Marvel và DC: Vũ trụ song song giữa những tấm poster

Hạ Vũ Hà
Các bạn sẽ phải "há hốc mồm" khi không thể phân biệt đâu là "hàng thật" đâu là "hàng thiết kế"...

Mặc dù chưa đến buổi tiệc hóa trang lớn nhất hành tinh Halloween nhưng các fan hai nhà DC và Marvel đã "ra tay" trước. Họ đã thiết kế những tấm hình mang tên "Vũ trụ song song giữa những tấm poster DC x Marvel". Bộ ảnh được đăng tải công khai trên trang Animated Times.

Captain America trong “Man Of Steel”

Marvel và DC: Vũ trụ song song giữa những tấm poster

Black Widow trong “Wonder Woman”

Marvel và DC: Vũ trụ song song giữa những tấm poster

Iron Man và Captain America trong “Batman V Superman”

Marvel và DC: Vũ trụ song song giữa những tấm poster

Thor trong “Aquaman”

Marvel và DC: Vũ trụ song song giữa những tấm poster

Avengers trong “Justice League”

Marvel và DC: Vũ trụ song song giữa những tấm poster

Batman trong “Iron Man”

Marvel và DC: Vũ trụ song song giữa những tấm poster

Cyborg trong “Hulk”

Marvel và DC: Vũ trụ song song giữa những tấm poster

Superman trong “Captain America”

Marvel và DC: Vũ trụ song song giữa những tấm poster

Aquaman trong “Thor”

Marvel và DC: Vũ trụ song song giữa những tấm poster

Justice League trong “Avengers”

Marvel và DC: Vũ trụ song song giữa những tấm poster

Nguồn bài: Animated Times