Kinh dị

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

Nghĩaa Nghĩa
Chính nhờ sự thành công của các phiên bản gốc đó đã là xuất hiện thêm biết bao phiên bản siêu anh hùng "ăn theo".

Khi nhắc đến hai ông lớn sản xuất truyện tranh và phim ảnh Marvel và DC, không thể không nhắc đến các siêu anh hùng như Superman, Thor, Spiderman, Wolverine,... mà họ tạo ra. Các siêu anh hùng đã giúp hai công ty làm phim nói trên thu về những khoản lợi nhận khủng lồ cùng lượng fan vô cùng đông đảo.

Cũng chính nhờ sự thành công của các phiên bản gốc đó đã làm xuất hiện thêm biết bao phiên bản siêu anh hùng "ăn theo" khác. Tuy nhiên, "ăn theo" cũng cần phải có đẳng cấp, bộ ảnh các siêu anh hùng hóa thân thành "quỷ dữ" dưới đây sẽ chứng minh cho bạn thấy điều đó!

1. Superman

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

2. Thor

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

3. Bane

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

4. Batman

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

5. Black Panther

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

6. Black Widow

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

7. Bullseye

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

8. Captain America

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

9. Captain New World

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

10. Carnage

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

11. Darkside

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

12. Deadpool

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

13. Death Knight

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

14. Deathstroke

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

15. Hawkeye

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

16. Hulk

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

17. Iron Dark

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

18. Iron Spider Man

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

19. Iron Man

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

20. Aquaman

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

21. Cyborg

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

22. Flash

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

23. Wonder Woman

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

24. Nightwing

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

25. Quicksilver

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

26. Raven

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

27. Scarlet Witch

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

28. Thanos

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

29. Wolverine và Carnage

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'

30. Ultron

Khi các siêu anh hùng của Marvel và DC hóa thân thành 'quỷ dữ'