Cuộc sống

Nghiên cứu phát hiện: Phải bên nhau 7 năm mới là bạn thân thật sự

Pan
Bạn và người bạn thân nhất hiện tại đã gắn bó bao lâu rồi? 2 năm? 5 năm? Thế bạn đã từng nghe đến giai đoạn "Thất niên chi dương" - nút thử thách để có được tình bạn chân chính hay chưa?

Nhà xã hội học - Gerald Mollenhorst đã nghiên cứu sức ảnh hưởng của sự tương giao giữa con người trong mối quan hệ xã hội của chúng ta. Từ đó, một trong những kết luận của cuộc nghiên cứu cho rằng: Cứ mỗi 7 năm, mỗi con người lại mất đi một nửa số lượng bạn bè được coi là thân thiết, và kế tiếp, nếu tình bạn vượt qua 7 năm, thì người đó mới chính là người bạn thực sự!

Ông đã tiến hành khảo sát với 1007 người ở các độ tuổi từ 18 đến 65. Và đến 7 năm sau, ông liên hệ với những người được phỏng vấn lúc đầu, tiến hành phỏng vấn lần nữa với 604 người. Họ đã trả lời một số câu hỏi như: Nếu gặp phải việc quan trọng cá nhân, bạn sẽ nói với ai đầu tiên? Ai là người sẽ giúp bạn sửa chữa nhà cửa? Người đã vô tình gặp lại gần đây nhất là ai? Quen người này ở đâu? Bạn có còn gặp người kia ở chỗ cũ nữa không?

Theo nghiên cứu của ông, trong khoảng thời gian 7 năm, phạm vi phát triển xã hội của một cá nhân cực kì ổn định, nhưng chúng ta sẽ dùng người khác để thay thế cho người cũ, và cứ thế lặp lại. Sau 7 năm, chỉ có 30% số người có thể giữ được vị trí trong vòng xã hội của người kia. Chính vì vậy, bạn bè kẻ đi người ở lại, nhưng nếu có tình bạn duy trì hơn 7 năm, thì bạn có thể xem họ là người bạn thật sự cả đời mình rồi.

Đã có ai sở hữu được tình bạn nào vượt qua giai đoạn "Thất Niên Chi Dương" chưa? Nếu vừa đúng năm nay là năm thứ 7, xin bạn hãy cố gắng giữ gìn và trân trọng, qua được năm nay thì có thể đi cùng nhau cả đời rồi đấy!

Nguồn bài: Teepr