Lịch sử

Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ

Treng
Bạn có biết, số binh sĩ tử trận trong Nội chiến Hoa Kỳ cao hơn tổng số lính chết trong những chiến cuộc khác của quân đội nước này.

Nội chiến Hoa Kỳ (hay còn gọi là Chiến tranh giữa các tiểu bang) là một trong những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất lịch sử. Số binh sĩ tử trận trong Nội chiến Hoa Kỳ cao hơn tổng số lính chết trong những cuộc chiến khác của quân đội nước này.

Cuộc xung đột quy mô lớn này xảy ra ngay sau khi máy ảnh có sự cải tiến, vì vậy nhiều tài liệu giá trị về nội chiến vẫn được lưu giữ đến ngày nay. Dưới đây là những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc nội chiến đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ.

Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Gettysburg là một trong những trận chiến đẫm máu nhất lịch sử.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Sau trận chiến, các binh lính bị thương đang chờ đợi sự giúp đỡ.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Những người lính thiệt mạng sau trận Antietam.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Những người lính thuộc liên bang miền Bắc chuẩn bị hành động tại sông Rappahannock.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Một trung đoàn bộ binh sẵn sàng hành động.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Các binh sĩ kiểm tra một khẩu pháo gắn trên tàu chiến hải quân Hoa Kỳ.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Những người lính tham dự thánh lễ trước trận chiến.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Những người lính canh gác pháo đài của họ.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Khung cảnh đổ nát ở Richmond, Virginia năm 1865.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Người Mỹ gốc Phi thu thập xương của những người lính đã chết tại Cold Harbor.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Pháo đài liên minh tại Atlanta.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Thành phố Charleston, năm 1865.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Những người lính liên minh tại Fort Stevens.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Một người lính thiệt mạng tại Petersburg, Virginia.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Các binh sĩ Liên bang miền Bắc đứng cạnh khẩu súng cối gần Petersburg, Virginia vào hồi tháng 10/1864.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Abraham Lincoln và thiếu tướng George B. McClellan tại doanh trại ở Antietam.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Binh lính chết trong một cái mương sau trận Antietam.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Những người lính bảo vệ ngọn lửa tín hiệu trong trận Antietam.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Những người lính bảo vệ tuyến phòng thủ ở Washington.
Những hình ảnh nghiệt ngã về cuộc Nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ
Một đơn vị pháo binh đóng ở Yorktown, Virginia, năm 1862.
Nguồn bài: Tổng hợp