Kinh dị

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

Kudo
Hãy cẩn thận vì những hình ảnh dưới đây sẽ "phá nát" tuổi thơ của bạn đấy.

Để khắc họa rõ nét những gương mặt quen thuộc trong phim và truyện, nghệ sĩ kỹ thuật số người Úc - Wil Hughes đã quyết định design các biểu tượng văn hóa đại chúng của chúng ta thành những mô hình 3D siêu thực.

Hughes đã tận dụng hết khả năng và cảm xúc của mình để khiến mỗi nhân vật dưới đây trở nên ma mị một cách đặc biệt. Đừng ngạc nhiên nếu một số nhân vật thân thiện bạn thấy trước đây giờ lại trở thành ác mộng đáng sợ.

1. Ronald Mcdonald

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

2. Rick Sanchez

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

3. Homer Simpson

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

4. Wally

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

5. Squidward Tennisballs

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

6. Pepe

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

7. Krusty The Clown

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

8. Googly Bear

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

9. An Old Classic

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

10. Spongebob

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

11. Peter Griffin

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

12. Pickle Rick

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

13. Gary The Snail

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

14. Grim

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

15. Salad Fingers

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

16. Patrick Star

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

17. Neomorph

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

18. Hercules

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

19. Eugene H. ‘Armour Abs’ Krabs

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

20. Mr Meeseeks

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

21. Morty

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

22. Sheldon J. Plankton

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

23. Murdoc

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

24. Smashing

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

25. Ren And Stimpy

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

26. Hey Arnold

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

27. Courage

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

28. Scary Terry

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

29. Plumbus

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

30. Ants In My Eyes Johnson

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

31. Alien

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

32. Krusty The Clown

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

33. Mr. Poopybutthole

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

34. No Meme

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

35. Vampire

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

36. King Jellybean

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

37. Testicle Monster And Chris

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

38. Hunchback Uni Project

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

39. Antichrist

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

40. Monster

Phiên bản kinh dị của các biểu tượng đại chúng

Nguồn bài: deMilked