Đang xem từ khóa

ảnh báo chí

Không sợ thì bấm
Muôn nẻo thế giới thu bé lại trong loạt hình chiến thắng giải Ảnh Báo chí quốc tế 2018 Hình ảnh người đàn ông bị bốc cháy trong cuộc biểu tình đầy bạo lực ở Caracas đã chiến thẳng giải thưởng Ảnh Báo Chí Thế giới năm 2018.